project: Park Kopiec Powstania Warszawskiego (Warsaw Uprising Mould)
type: public space, architecture
location: Warsaw, PL
size: 22,7 ha
team: Justyna Dziedziejko / topoScape
Magdalena Wnęk / topoScape
Natalia Trochonowicz
Marcin Maraszek / Archigrest
Maciej Kaufman / Archigrest
status: competition, 1st prize, 2019