Prezentujemy archiwalny projekt muzeum w Markowej na Podkapraciu.