Archigrest na forum kończącym XIII edycję konkursu Europan „THE ADAPTABLE CITY 2” w Gerze (Niemcy). Dyskutujemy jak zintegrować przestrzenie produkcyjne z tkanką miejską? Tworzenie nowych relacji pomiędzy przestrzeniami pracy i życia.