projekt: Ostatni Długi Ogród
typ: urbanistyka
lokalizacja: Gdańsk, PL
wielkość: 11 500 m²
zespół: Maciej Kaufman
status: studialny, 2008
Dyplom Roku Tow. Urbanistów Polskich o/Gdańsk – II nagroda
Dyplom Roku Towarzystwa Urbanistów Polskich – I nagroda
Konkurs im. Baczko-Zakrzewskiego – grand prix