projekt: Kąpielisko miejskie
typ: przestrzeń publiczna
lokalizacja: Elbląg, PL
wielkość: 151 200 m²
zespół: Marcin Maraszek, Maciej Kaufman, Tomasz Stanisławczyk
status: III nagroda w konkursie, 2016