projekt: Park pod Kopcem Powstania Warszawskiego
typ: przestrzeń publiczna, architektura
lokalizacja: ul. Bartycka, Warszawa, PL
wielkość: 82 919 m²
zespół: Marcin Maraszek, Maciej Kaufman, Karolina Potębska, Agata Holdenmajer, Natalia Janek, Jerzy Przychodni, Rafał Murawski / archigrest
Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Joanna Chylak, Anna Sternytska, Agnieszka Tama / topoScape
współpraca: Krzysztof Guraj, Paweł Komorek / konstrukcja
TBAiS Krzysztof Kuniczuk / technologia betonu
dr hab. inż. Piotr Sikorski / konsultacja fitosocjologiczna
dr Adam Przywara / wystawa historyczna
dr Kasper Jakubowski / ścieka przyrodnicza
Kaja Kusztra / identyfikacja wizualna i projekt graficzny wystaw
status: I nagroda w konkursie, 2019
projekt, 2020-2021
budowa: 2021-2023
koszt inwestycji: 24 267 900 PLN

fot. Michał Szlaga