Ola Kloc z „Architektury i Biznes” pyta o nasz projekt domu w warszawskim Aleksandowie:
www.architekturaibiznes.pl