Mamy przyjemność zaprezentować katalog 15. edycji międzynarodowego konkursu Europan pod redakcją Huberta Trammera i archigrestu. Tematem edycji były Produktywne Miasta — namysł nad reindustrializacją miast czy terenami poprzemysłowymi. Jak co dwa lata konkurs organizowany był równolegle w kilkudziesięciu europejskich miastach. W Warszawie uczestnicy zmierzyli się z obszarem Huty Warszawa (obecnie ArcelorMittal) na warszawskich Bielanach. Ich zadanie polegało na zaprojektowaniu wielofunkcyjnego fragmentu dzielnicy, w którym nadal będzie mogła obywać się produkcja przemysłowa, przy jednoczesnym wprowadzeniu mieszkań i terenów rekreacji.

W katalogu znajdziecie nagrodzone i nienagrodzone projekty wraz z opiniami sądu konkursowego, stanowiące inspirujący rezerwuar nowatorskich pomysłów. Ponadto, opracowanie prezentuje szeroką retrospektywę wszystkich dotychczasowych edycji konkursu w Warszawie. Autorami tekstów są: Marlena Happach, Karin Sandeck, Edward Koźmik, Monika Konrad, Alessandro delli Ponti, Hubert Trammer i Maciej Kaufman, który również opracował szatę graficzną publikacji.

Katalog jest zwieńczeniem procesu kompleksowego przygotowania konkursu Europan 15 powierzonego nam przez Urząd m.st. Warszawy. W ramach tej współpracy poza katalogiem przygotowaliśmy również obszerne wytyczne dla uczestników konkursu, oparte na wywiadach z interesariuszami, wizjach lokalnych i opracowaniach urbanistycznych, wraz z  ich redakcją, tłumaczeniem na język angielski i opracowaniem graficznym.

„Ekosystem Huty. Europan 15 Warszawa”
ISBN: 978-83-950916-5-0
Pobierz katalog Europan 15 tutaj 
Przeglądaj katalog Europan 15 online tutaj