projekt: Woonerf na ulicach Zielonej i Brackiej
typ: przestrzeń publiczna
lokalizacja: Leszno, PL
wielkość: 2 060 m²
zespół: Marcin Maraszek, Maciej Kaufman, Tomasz Stanisławczyk
status: I nagroda w konkursie, 2016