project: Żerański Park
type: public space
location: Warsaw, PL
size: 14 ha
team: Justyna Dziedziejko / topoScape
Magdalena Wnęk / topoScape
Hubert Trammer
Natalia Trochonowicz
Marcin Maraszek / Archigrest
Maciej Kaufman / Archigrest
status: competition, 1st prize, 2019